SpiegelogiKa: omdat de logica van de Spiegeloog aanzet tot groei!

Leiderschap vanuit de natuur. Denken in talenten, respect als uitgangspunt.
De metafoor van de roedel is altijd bruikbaar, ze is helder, respectvol, duidelijk en vol humor.
Echt leiderschap voel je, straalt uit en laat geen ruimte voor twijfel.

SpiegelogiKa: leren denken in talenten met inzet van de kracht van een vacht!